Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên bán hàng, giao hàng, sale, marketing:
 

1. Nhân Viên Bán Hàng

2. Nhân Viên Giao Hàng

3. Nhân Viên Sale

4. Nhân Viên Maketting.

5. Nhân Viên Phục Vụ Caphe Mang Đi

 

Thời gian làm việc theo giờ hoặc theo ca. Bao ăn ở đi về hay ở lại

Lương thỏa thuận.

Thông tin liên hệ: 0933010208 - 0913632245

 

 

0933010208