Cà phê pha máy

Cà phê hạt mộc ca

Cà phê hạt mộc

100.000 VNĐ
Cà phê hạt Robusta ca

Cà phê hạt Robusta

120.000 VNĐ
Cà phê hạt CURO ca

Cà phê hạt CURO

130.000 VNĐ
Cà phê hạt Culi ca

Cà phê hạt Culi

150.000 VNĐ
Cà phê hạt Arabica ca

Cà phê hạt Arabica

180.000 VNĐ
Cà phê hạt Tipyca ca

Cà phê hạt Tipyca

200.000 VNĐ
Cà phê hạt Catimor ca

Cà phê hạt Catimor

250.000 VNĐ
Cà phê hạt Bourbon ca

Cà phê hạt Bourbon

350.000 VNĐ
Cà phê hạt Moka đặc biệt ca

Cà phê hạt Moka đặc biệt

450.000 VNĐ
Cà phê hạt cầu đất Farm ca

Cà phê hạt cầu đất Farm

600.000 VNĐ
Cà phê hạt chồn nuôi - Weasel ca

Cà phê hạt chồn nuôi - Weasel

700.000 VNĐ
Cà phê hạt chồn thiên nhiên - Weasel ca

Cà phê hạt chồn thiên nhiên - Weasel

1.200.000 VNĐ

Cà phê hạt rang xay

Cà phê hạt rang xay 2 ca

Cà phê hạt rang xay 2

80.000 VNĐ
Cà phê hạt rang xay 1 ca

Cà phê hạt rang xay 1

100.000 VNĐ
Cà phê hạt Robusta (S14) ca

Cà phê hạt Robusta (S14)

120.000 VNĐ
Cà phê hạt CURO ca

Cà phê hạt CURO

130.000 VNĐ
Cà phê hạt Robusta (S18) ca

Cà phê hạt Robusta (S18)

140.000 VNĐ
Cà phê hạt Culi - Ara ca

Cà phê hạt Culi - Ara

150.000 VNĐ
Cà phê hạt Moka ca

Cà phê hạt Moka

170.000 VNĐ
Cà phê hạt Arabica ca

Cà phê hạt Arabica

180.000 VNĐ
Cà phê hạt Catimor ca

Cà phê hạt Catimor

200.000 VNĐ
Cà phê hạt Catimor ca

Cà phê hạt Catimor

250.000 VNĐ
Cà phê hạt Robusta (đặc biệt) ca

Cà phê hạt Robusta (đặc biệt)

300.000 VNĐ
Cà phê hạt CULI - RO (đặc biệt) ca

Cà phê hạt CULI - RO (đặc biệt)

350.000 VNĐ
Cà phê hạt Arabica - Tipyca đặc biệt ca

Cà phê hạt Arabica - Tipyca đặc biệt

400.000 VNĐ
Cà phê hạt Moka - Bourbon đặc biệt ca

Cà phê hạt Moka - Bourbon đặc biệt

450.000 VNĐ
Cà phê hạt chồn nuôi - Weasel ca

Cà phê hạt chồn nuôi - Weasel

700.000 VNĐ
Cà phê hạt chồn thiên nhiên - Weasel ca

Cà phê hạt chồn thiên nhiên - Weasel

1.200.000 VNĐ

Cà Phê Pha Máy

Cà phê đá ca

Cà phê đá

15.000 VNĐ
Cà phê sữa đá ca

Cà phê sữa đá

20.000 VNĐ
Cà phê Latte ca

Cà phê Latte

35.000 VNĐ
Cà phê Capuchino ca

Cà phê Capuchino

35.000 VNĐ
Cà phê Espresso ca

Cà phê Espresso

35.000 VNĐ
Cà phê Latte ca

Cà phê Latte

35.000 VNĐ
Cà phê Capuchino ca

Cà phê Capuchino

35.000 VNĐ
Cà phê Espresso ca

Cà phê Espresso

35.000 VNĐ

Trà

Trà Ô Long ca

Trà Ô Long

Liên hệ
Trà Tiểu Long Châu ca

Trà Tiểu Long Châu

Liên hệ
Trà Bắc ca

Trà Bắc

Liên hệ
Trà Lài ca

Trà Lài

Liên hệ
Trà Sen ca

Trà Sen

Liên hệ
Trà xanh ca

Trà xanh

Liên hệ
Trà Tân Cương Thái Nguyên ca

Trà Tân Cương Thái Nguyên

Liên hệ
Trà Cúc ca

Trà Cúc

Liên hệ

Video

Liên hệ với chúng tôi

CÀ PHÊ PHA MÁY PHI LONG

0933 01 02 08